Geopolityka

Geopolityka jest interdyscyplinarną nauką badającą wpływ geografii na zjawiska i procesy polityczne. Geopolityka bada zależności między czynnikami geograficznymi i czasowymi  a powstawaniem i rozwojem ośrodków siły w kategoriach historycznego długiego trwania. Przez ośrodki siły geopolityka rozumie zarówno państwa, bloki polityczne (gospodarcze, militarne), w określonych przypadkach także pozapaństwowe organizacje międzynarodowe, jak i szerzej – cywilizacje.

Subdyscyplinami geopolityki są m.in. geostrategia, geohistoria, geoekonomia, astropolityka, astrostrategia, geokultura. Dziedzinami pomocniczymi geopolityki są m.in. potęgonomia, potęgometria,  globalistyka, geozofia, dydaktyka geopolityki.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na łamach naszego czasopisma i na portalu Geopolityka.net.

geopolityka.net_logotyp3

 

Polecamy:

okladka_3d