Kontakt

Kontakt z redakcją: redakcja@przeglad.org

Adres korespondencyjny:

"Przegląd Geopolityczny"

ul. mjr Łupaszki 7 lok.

26 30-198 Kraków

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.