Redakcja

Redaktor naczelny: Witold Wilczyński

Sekretarz redakcji: Piotr Nawała

Zastępcy redaktora naczelnego: Stefan Bielański, Sergiusz Wasiuta.

Redaktorzy tematyczni: Wojciech Łysek, Adam Myślicki, Marcin Semczuk, Leszek Trojan, Piotr L. Wilczyński.

Redaktor statystyczny: Piotr L. Wilczyński

Redaktorzy językowi: Gregory Mikula (język angielski, native speaker), Bethuel Matsili (język francuski, native speaker), Renata Gasek (język polski).

 

Kontakt z redakcją: redakcja@przeglad.org

Adres korespondencyjny:

"Przegląd Geopolityczny"

ul. Majora Łupaszki 7/26
30-198 Kraków

 

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów w nadesłanych artykułach, recenzjach i innych materiałach. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.