Redakcja

Redaktor naczelny: Witold Wilczyński

Sekretarz redakcji: Piotr Nawała

Zastępcy redaktora naczelnego: Stefan Bielański, Sergiusz Wasiuta.

Redaktorzy ostatniego tomu: Adam Myślicki, Marcin Semczuk, Leszek Trojan, Piotr L. Wilczyński.

Redaktor statystyczny: Piotr L. Wilczyński

Redaktorzy językowi: Gregory Mikula (język angielski, native speaker), Bethuel Matsili (język francuski, native speaker), Renata Gasek (język polski).

Naukowa Rada Redakcyjna (redaktorzy tematyczni): Selim Chazbijewicz (UWM, Olsztyn), Marcin Chełminiak (UWM, Olsztyn), Piotr Eberhardt (PAN, Warszawa), Adam Gwiazda (UKW, Bydgoszcz), Marek Ilnicki (AH, Pułtusk), Andrzej Piskozub (UG, Gdańsk), Julian Skrzyp (ASzW, Warszawa), Paweł Soroka (UJK, Kielce), Mirosław Sułek (UW, Warszawa) ? przewodniczący rady, Roman Szul (UW, Warszawa), Olga Wasiuta (UP, Kraków),  Sergiusz Wasiuta (UP, Kraków), Jan Wendt (UG, Gdańsk), Andrzej Zapałowski (URz, Rzeszów)

Kontakt z redakcją: redakcja@przeglad.org

Adres korespondencyjny:

“Przegląd Geopolityczny”

ul. Majora Łupaszki 7/26
30-198 Kraków

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów w nadesłanych artykułach, recenzjach i innych materiałach. 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REDAKCJI
UMOWA POMIĘDZY ZARZĄDEM PTG A REDAKCJĄ
LICZBA GŁOSÓW REDAKTORSKICH W ZEBRANIACH REDAKCJI (2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published.