Contact

E-mail: redakcja@przeglad.org

Address:

“Przegląd Geopolityczny”

ul. Majora Łupaszki 7/26
30-198 Kraków

Poland