Editorial Board

Editor-in-Chief: Witold J. Wilczyński

Secretary: Piotr Nawała

Deputy Editor-in-Chief: Stefan Bielański, Piotr L. Wilczyński

Thematic Editors: Natalia Adamczyk, Maciej Kędzierski, Adam Myślicki, Marcin Semczuk, Leszek Trojan (General Editors), Robert Białoskórski (military & public services), Krzysztof Grabowski (political science), Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak (security studies), Katarzyna Kamińska-Korolczuk (regional geopolitics), Ewelina Kochanek (infrastructure & industry), Zbigniew Lach (geography), Wojciech Łysek (history), Jarosław Macała (society), Katarzyna Szara (economy).

Statistical editor: Maciej Kędzierski

Language editors: Gregory Mikula (English, native speaker)Bethuel Matsili (French, native speaker), Katarzyna Kamińska-Korolczuk (Polish, native speaker).

Scientific Editorial Council: Jerzy Będźmirowski, Marcin Chełminiak, Selim Chazbijewicz, Marek Delong, Zbigniew Długosz, Dariusz Góra, Robert Iśtok, Ignacy Kitowski, Jarosław Macała, Andrzej Makowski, Piotr Mickiewicz, Leszek Moczulski, Paweł Soroka, Katarzyna Szara, Mirosław Sułek – chairman of The Council, Roman Szul, Bogusław Ślusarczyk, Jan Wendt, Andrzej Zapałowski.

Contact: redakcja@przeglad.org

“Przegląd Geopolityczny”

ul. Majora Łupaszki 7/26

30-198 Kraków

Poland