Editorial Board

DOWNLOAD DOSSIER


Editor-in-Chief
: Witold J. Wilczyński

Secretary: Piotr Nawała

Deputy Editor-in-Chief: Stefan Bielański, Piotr L. Wilczyński

Thematic Editors: Maciej Kędzierski, Adam Myślicki, Marcin Semczuk (General Editors), Robert Białoskórski (military & public services), Krzysztof Grabowski (political science), Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak (security studies), Katarzyna Kamińska-Korolczuk (regional geopolitics), Ewelina Kochanek (infrastructure & industry), Zbigniew Lach (geography), Grzegorz Kała (history), Jarosław Macała (society), Katarzyna Szara (economy).

Statistical editor: Maciej Kędzierski

Language editors: Gregory Mikula (English, native speaker)Bethuel Matsili (French, native speaker), Katarzyna Kamińska-Korolczuk (Polish, native speaker).

Scientific Editorial Council: Jerzy Będźmirowski (AMW, Gdynia), Robert Białoskórski (UPH, Siedlce), Stefan Bielański (UP, Kraków), Selim Chazbijewicz (UWM, Olsztyn), Marek Delong (PRz, Rzeszów), Zbigniew Długosz (UP, Kraków), Dariusz Góra (UKSW, Warszawa), Ignacy Kitowski (PWSZ, Chełm), Wojciech Kotowicz (UWM, Olsztyn), Jarosław Macała (UZ, Zielona Góra), Andrzej Makowski (AMW, Gdynia), Piotr Mickiewicz (UG, Gdańsk), Wojciech Modzelewski (UWM, Olsztyn), Katarzyna Szara (URz, Rzeszów), Mirosław Sułek (UW, Warszawa) ? chairman of The Council, Roman Szul (UW, Warszawa), Bogusław Ślusarczyk (URz, Rzeszów), Adrian Tyszkiewicz (UJ, Kraków), Jan Wendt (UG, Gdańsk), Andrzej Zapałowski (URz, Rzeszów), Krzysztof Żęgota (UWM, Olsztyn).

Contact: redakcja@przeglad.org

“Przegląd Geopolityczny”

ul. Majora Łupaszki 7/26

30-198 Kraków

Poland