Vol. 18: 2016

 

18-wierzch

CLICK ON THE COVER TO DOWNLOAD THE FILE

 

TABLE OF CONTENTS – VOLUME 18: 2016

ARTICLES

 

S. Bielański

The concept of Padania at the turn of the twentieth and twenty-first century / 9

 

P. Eberhardt

The concept of the Slavonic Realm according to Karel Kramář / 19

 

W. J. Wilczyński

Geopolitical naming in the eastern part of Europe / 38

 

O. Wasiuta, S. Wasiuta

Ethnic elites of Northern Caucasus / 51

 

A. Myślicki

Will Ukrainian immigrants fill the gap caused by the outflow of population from Poland? / 70

 

M. Siudak

Geopolitical concepts of Ukraine and Crimea / 87

 

R. Kłaczyński

Russian energy policy: strategy, potential and perspectives / 99

 

Ł. Zima

Russia's policy towards the countries of the Black Sea / 113

 

V. Herasymenko

The realism paradigm and Russian policy in relation to post-Soviet area / 125

 

M. Halicki

The venture management concept and the capital investment in Russia / 136

 

G. Baziur

Polish Communist Party and the Party of "Change" as the centers of Soviet and Russian sabotage and agency of influence in Poland / 149

 

 

REVIEWS

 

Ištok, R., Kozárová, I. (red.), Geokonfliktológia – teoretické aspekty a empirická aplikácia (vybrané problémy). Vyd. Prešovskej Univerzity, Prešov 2015 – Piotr L. Wilczyński / 162

 

Krzysztof Danielewicz, Terroryzm w Afryce. Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012-2014, wyd. Napoleon, Oświęcim 2016 – Arkadiusz Machniak / 165

 

P. Eberhardt, Rozwój światowej myśli geopolitycznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Oginiec, Warszawa 2016 – Witold J. Wilczyński / 168