Tom 30: 2019

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

ARTYKUŁY

Andrzej Zapałowski, Ukraina jako strefa buforowa Rosji / 9

Robert Białoskórski,The International Distribution of Power in the Middle East and North Africa. A Powermetric Approach / 29

Grzegorz Baziur, Obrona niepodległości Polski a bolszewicki projekt “permanentnej rewolucji” / 47

Ignacy Kitowski, Marcin Oskierko, Znaczenie Bugu dla bezpieczeństwa ekologicznego Polski – realizowane świadczenia ekosystemowe i ich zagrożenia / 70

Witold J. Wilczyński, Społeczne i ekonomiczne zróżnicowanie Indii / 84

Piotr L. Wilczyński, Wybory parlamentarne 2019 w świetle wybranych sposobów przeliczania głosów na mandaty poselskie / 103

ANALIZY I MATERIAŁY


Piotr L. Wilczyński, Rywalizacja Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską w latach 2011-2019 / 115

Andrzej Piskozub, Milenijne niespodzianki / 178

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i koncepcje zbiorowego bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX i XXI w.”, – Ostrowiec Świętokrzyski, 17-18 października 2019 / 194

POLEMIKI I RECENZJE

Piotr Zychowicz, Wołyń zdradzony czyli jak dowództwo AK porzuciło Polaków na pastwę UPA, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2019 – Mieczysław Samborski / 198

Wojciech Roszkowski, Roztrzaskane Lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Biały Kruk, Kraków 2019 Maciej Kędzierski / 208

* * *

Noty o autorach / 216

Zasady publikowania / 218