Tom 41: 2022

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Piotr Mickiewicz, NATO w koncepcji politycznej Joe Bidena i jej ewolucja w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie / 9

Marcin K. Olejnik, Geopolityczne konsekwencje realizacji pakietu ?Fit for 55? w filarze gruntów / 27

Marcin Halicki, The concept of the supply chain in the light of disasters and conflict in Ukraine / 50

Daniel Kotkowski, Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu: szanse i zagrożenia dla procesu integracji ekonomicznej w Afryce / 70

Orazio M. Gnerre, US international policy between the neo-Monroism and world openness: the IX Summit of the Americas in the age of multipolarization / 90

Kamil Kłyszejko, Przyczyny niepowodzenia polityki amerykańskiej w Afganistanie / 103

Zbigniew Klimiuk, Współpraca produkcyjna i naukowo-techniczna ZSRR i RFN w latach 70. XX wieku / 120

Adam Rogala-Lewicki, Koncentracja przedsiębiorstw stoczniowych na przykładzie Stoczni Marynarki Wojennej i PGZ Stoczni Wojennej / 141

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA

Ogólnopolska konferencja “Realizacja programu budowy polskich fregat Miecznik” – Gdynia, 8 czerwca 2022 r. / 163

POLEMIKI I RECENZJE

“Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – uwagi o edukacji i marksizmiePaulina Czajkowska / 170

Łukasz Winiarski, Manifest Antykomunistyczny, 3S MEDIA, Warszawa 2022 – Maciej W. Kędzierski / 174

Piotr Śledź, Europejska współpraca zbrojeniowa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2021 – Paweł Soroka / 180

* * *

Noty o autorach / 185
Zasady publikowania / 189