Tom 42: 2022

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Witold J. Wilczyński, Pierwsze uniwersyteckie studia geopolityczne w Polsce (artykuł redakcyjny do 42 tomu Przeglądu Geopolitycznego) / 9

Zbigniew Ciekanowski, Dariusz Brążkiewicz, Julia Nowicka, Bezpieczeństwo państw Europy Wschodniej w sytuacji wojny na Ukrainie / 14

Artur Jach-Chrząszcz, Wpływy Rosji w węgierskim sektorze energetycznym / 30

Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Relacje dwustronne Niemiec z ChRL z perspektywy programów wyborczych niemieckich relewantnych partii politycznych w kampanii parlamentarnej 2021 r. / 46

Péter Balogh, Fizyczne i mentalne bariery polsko-rosyjskiego pogranicza / 67

Grzegorz Kała, Polityka historyczna a stosunki polsko-niemieckie i polsko-rosyjskie w XXI wieku / 89

Jan A. Wendt, Zainteresowanie CIA krajami postradzieckimi z perspektywy zasobów globalnego Internetu / 103

Zuzanna M. Sima, Polityka językowa w państwach Unii Europejskiej / 117

ANALIZY I MATERIAŁY

Grzegorz Lewicki, Islamska przyszłość Europy. Dlaczego Unia przypomina starożytny Rzym i jak to wykorzystają muzułmanie do roku 2050? / 133

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA

XXXI Forum Ekonomiczne “Europa w obliczu nowych wyzwań” – Karpacz, 6-9 września 2022 r. / 145

POLEMIKI I RECENZJE

Witold J. Wilczyński, Regiony świata. Geografia i geopolityka, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2022 – Zbigniew Długosz / 151

Piotr Plebaniak, Siły psychohistorii. Zrozumieć wczoraj, by zawładnąć jutrem, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2022 – Andrea Bnin-Bnińska / 155

* * *

Noty o autorach / 158

Zasady publikowania / 161