Tom 48: 2024

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Dariusz Góra, Podmioty ładu publicznego i problem manipulacji semantycznych / 9

Roman Szul, Iwona Szul, Pamięć narodów a geopolityka i ład światowy / 28

Wojciech Janicki, Optimum ludnościowe jako remedium na zagrożenia demograficzne? Konfrontacja perspektywy globalnej i lokalnej / 46

Mirosław Banasik, Lech Chojnowski, Rywalizacja strategiczna w cyberprzestrzeni i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego / 69

Lofti Sour, French interventionism in the Sahel: a flawed strategy, imperfect geopolitics / 91

Kamil Kłyszejko, Geopolityczne położenie Armenii oraz jej perspektywy po upadku Górskiego Karabachu / 113

Marek Sokołowski, Kawaii i hallyu – wykorzystanie kultury popularnej w charakterze soft power Japonii i Korei Południowej / 136

ANALIZY I MATERIAŁY

Jan Posobiec, Cele i wyznaczniki zadań taktycznych wojsk w obronie / 155

Tomasz Rubaj, Ewolucja zasad użycia i sposobów działania artylerii / 167

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Kultura pokoju – kultura granic” – Galiny, 15-16 lutego 2024 r. / 177

POLEMIKI I RECENZJE

Philip G. Cerny (ed.), Heterarchy in World Politics, Routledge, London & New York, 2023 – Roman Szul / 180

Jakub Zgierski (red.), Encyklopedia Antykultury, Fundacja Cor Dei, Wrocław, 2023 – Maciej W. Kędzierski / 186

Jacek Janowski, Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu, t. 1, Metodologia badań i podejścia badawcze do Wielkiego Resetu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2023 – Arkadiusz Barut / 191

* * *

Noty o autorach / 198

Zasady publikowania / 202