Vol. 32: 2020

CLICK COVER TO DOWNLOAD

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

Jerzy Będźmirowski, Recovery of access to the Baltic Sea in 1920 and Poland?s national maritime security / 9

Mirosław Sułek, Measurement of national power – a powermetric model / 35

Mateusz Bartoszewicz, Chinese Social Credit System / 58

Anna Bem, Bogusław Ślusarczyk, Trade exchange between Poland and Great Britain in the years 2003-2017 and potential consequences of Brexit for Poland / 68

Grzegorz Baziur, National-historical consciousness and the issue of the identity of Belarusian society / 83

Krzysztof Danielewicz, The origin of the conflict in Burkina Faso in 2014-2019 / 109

Przemysław Mazur, Christian Syrians in self-defense – Bethnahrin Women Protection Forces (HSNB) / 125

Dominik Boratyn, District Committee on Security and Public Order and its role in the local decision-making process / 139

Przemysław Łukasik, Between the Marathon and Thermopylae: the Polish-Bolshevik war of 1919-1921 / 152

POLEMICS & REVIEWS

Jan Kochanowski, Analiza realizacji polityki zagranicznej państwa na przykładzie Wielkiej Brytanii czasu II wojny światowej. Fakty i mity. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń – Piotr Nawała / 172

Piotr Lech Wilczyński, Geografia przemysłu zbrojeniowego Europy. Wydawca: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2019 – Maciej Kędzierski / 178

* * *

Contributors / 181

Guidelines for Authors / 184