Vol. 35: 2021

CLICK COVER TO DOWNLOAD

TABLE OF CONTENTS

Piotr L. Wilczyński, Professor Andrzej Piskozub (1933-2021) / 9

ARTICLES

Enrico Landoni, Giulio Andreotti and the European balance / 13

Robert Białoskórski, Regional Security System after the Cold War – A Game of Power and Interest / 43

Stanisław Kosmynka, Drug smuggling into Spain as part of transnational organized crime activities / 61

Aleksandra Nędza, Daria Wiejaczka, Separatism in Ambasonia / 78

Kacper Kociumbas, Arctic Ocean, climate change and great powers rivalry / 96

Bogusław Ślusarczyk, Bożena Sowa, Anna Bem, The economic consequences of Catalonia’s separatist activities in 2017 / 114

ANALYZES & SOURCES

Adam Rogala-Lewicki, Special defensive infrastructure in hands of private sector in Poland / 126

Zbigniew Długosz, Figure of Saint John Paul II and the contemporary culture war / 143

REPORTS & STATEMENTS OF POLISH GEOPOLITICAL SOCIETY

Report from XII Annual Congress of Polish Geopolitical Society / 154

Results of the Third International Geopolitical Competition / 157

POLEMICS & REVIEWS

Tadeusz Kruczkowski, A voice on Poles living in Belarus and their importance for the Motherland / 163

Artur Jach-Chrząszcz, Motyw Trianon w węgierskiej polityce historycznej po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Artur Jach-Chrząszcz,  Kraków 2020 – Zuzanna M. Wilczyńska / 172

Łukasz Kiczma, Mirosław Sułek, Potęga państw 2020. Rankingi potęgometryczne, ASPRA-JR, Warszawa 2020 – Janusz Płaczek / 175

Marzena Wieczorek, Piotr Wójcik (red.), Atlas Najnowszej historii XX i XXI wieku, Demart SA, Warszawa 2021 – Maciej Kędzierski / 180

* * *

Contributors / 183

Guidelines for Authors / 186