Deklaracja Open Access

"Przegląd Geopolityczny" jest czasopismem naukowym w otwartym dostępie, wydawanym na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (pewne prawa zastrzeżone na rzecz wydawcy i autorów).

Zawartość wszystkich tomów jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej. Wydawca i redakcja "Przeglądu Geopolitycznego" wspierają ruch na rzecz otwartej nauki.

 open_access

cc-by-nc-nd

 

Wydawca i redakcja "Przeglądu Geopolitycznego" popierają zasady Budapesztańskiej Inicjatywy Open Access.

BOAI