Tom 20: 2017

Cały tom do pobrania po kliknięciu w okładkę

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Andrzej Zapałowski, Zagrożenia związane z separatyzmem na obszarze Zakarpacia / 9

Piotr L. Wilczyński, Miejsca potencjalnych konfliktów etnicznych w Europie / 28

Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Klanowa struktura społeczna a krajobraz polityczno-gospodarczy Północnego Kaukazu / 53

Robert Kłaczyński, Rosyjsko – chińska rywalizacja o surowce energetyczne Zachodniego Turkiestanu / 74

Paweł Schmidt, Zamachy stanu w Egipcie (2013) i Turcji (2016) – podstawy sukcesu i przyczyny porażki / 86

Szymon Niedziela, Geneza i anatomia konfliktów wewnętrznych w Birmie / 95

Paweł Soja, Polityka zagraniczna demokratycznej Kampuczy w latach 1975-1979 / 117

Łukasz Stach, Paulina Sacharczuk, Morze Południowochińskie jako miejsce rywalizacji geopolitycznej i wyścigu zbrojeń morskich w Azji Południowo-Wschodniej / 138

Joanna Świątkowska, Walka z cyberzagrożeniami jako wyzwanie stojące przed globalnym bezpieczeństwem / 162

Adam Rogala-Lewicki, Architektura rozwiązań prawnych w zakresie zrzeszeń branżowych oraz izb gospodarczych w sektorze zbrojeniowym / 178

 

ANALIZY I MATERIAŁY

Bethuel Matsili, Priorytety bezpieczeństwa w Afryce według generała Mohammeda Ould Abdel Aziza / 194

 

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO

Sprawozdanie z zebrania Komisji Spraw Narodowościowych i Demograficznych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Warszawa, 24 stycznia 2017 / 202

Przemówienie profesora Pawła Soroki na VIII Zjeździe Geopolityków Polskich, Zabrze, 3 grudnia 2016 / 204

 

RECENZJE

Bassin M., Suslov M. (red.), Eurasia 2.0. Russian geopolitics in the age of new media, Lexington Books, Lanham, Maryland 2016W. J. Wilczyński / 207

* * *

Noty o autorach / 212

Zasady publikowania / 214