Tom 24: 2018

Cały numer do pobrania po kliknięciu w okładkę.

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Witold J. Wilczyński, Ukraina A. D. 2017 / 9

Ignacy Kitowski, Marcn Oskierko, Ekologiczne aspekty konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy / 35

Piotr Eberhardt, Powojenna zachodnia granica Polski wg projektu Biura Prac Politycznych z października 1940 roku / 45

Rafał Kopeć, W kierunku nuklearnej hegemonii. Nowy wyścig zbrojeń w świetle Nuclear Posture Review 2018 / 57

Wojciech Szczerbowicz, Status quo w stosunkach międzynarodowych w Arktyce / 73

Patryk Bukowski, Geopolityczne źródła potencjalnych konfliktów w zachodniej części Bałkanów / 87

Beata Belica, Relacje saudyjsko-irańskie i układ sił na Bliskim Wschodzie / 101

Krzysztof Danielewicz, Konflikt zbrojny w Mali w latach 2012–2013 (część I) / 112

Aleksander K. Olech, Działalność UNHCR w Afryce i na Bliskim Wschodzie / 134

 

ANALIZY I MATERIAŁY

Witold J. Wilczyński, Odzyskanie niepodległości przez Polskę w perspektywie geopolitycznej. Część I: Ofiara Kresów na ołtarzu niepodległości Ojczyzny / 153

 

RECENZJE

Wasiuta O., Wasiuta S., Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie, Wyd. Arcana, Kraków 2017 – W. J. Wilczyński / 166

 

* * *

Noty o autorach / 171

Zasady publikowania / 173