Tom 11: 2015

PG_t.11

Cały tom do pobrania po kliknięciu w okładkę

KUP WERSJĘ PAPIEROWĄ

 

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Piotr Eberhardt

Mapa polityczna przyszłej środkowej Europy według Władimira Żyrinowskiego

Bogusław Kuźniar

Terrorystyczna działalność OUN – UPA i przesiedlenia ludności ukraińskiej w powiecie jarosławskim (1944-1947)

Wojciech Łysek

Krym w polityce mocarstw: pogranicze – konflikt – destabilizacja

Grzegorz Baziur

Między federalizmem a wspólnotą państwową: narody Austro-Węgier wobec rozpadu dualistycznej monarchii habsburskiej w latach 1918-1919

Melania Ogrodniczuk

Zagraniczna polityka gospodarcza USA po II wojnie światowej – jedna z dróg budowania pozycji mocarstwowej

Leszek Sykulski

Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera

II. MATERIAŁY I ANALIZY

Jan Majka, Duginiada

III. RECENZJE

Dominique Moïsi, Geopolityka emocji, tłum. R. Włoch,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 256. (rec. Mateusz Hudzikowski)

IV. SPRAWOZDANIA

Konrad Świder

Sprawozdanie z konferencji „Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?” (Warszawa, 22 października 2014 roku) 

*  *  *

Noty o Autorach 

Zasady publikowania