Tom 43: 2023

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Witold J. Wilczyński, O niezależność polityczną Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (artykuł redakcyjny) / 9

Piotr Mickiewicz, Russian special operations and the so-called Gerasimov doctrine / 12

Sylwester Woźniak, Antoni Czeluskin, Rosyjska Cerkiew Prawosławna a imperialna polityka Kremla / 29

Tomasz Pawłuszko, Polityka bezpieczeństwa Polski – wnioski z badań empirycznych / 49

Jarosław Wołejszo, Wojska Lądowe RP wobec współczesnych zagrożeń / 71

Rafał Parczewski, Anna Borucka, Piotr Gładysz, Ochrona granicy zewnętrznej przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (BSP) / 88

Konrad Malasiewcz, Wielkość Sił Zbrojnych Polski wobec wojny na Ukrainie / 105

Marcin Adamczyk, Tomasz Matras, Uwarunkowania oraz implikacje chińsko-litewskiego konfliktu handlowego / 124

Karl Skogstad, Marcin Halicki, Andreas Uphaus, The project supply chain – a model of the recent disruption brought on by the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine / 141

Jowita Brudnicka-Żółtaniecka, Bezpieczeństwo społeczne w Afganistanie po powrocie talibów do władzy w perspektywie konstruktywistycznej / 165

ANALIZY I MATERIAŁY

Materiał redakcyjny, Lista wystąpień, publikacji i innych działań członków Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego związanych z agresją Rosji na Ukrainę w 2022 roku / 177

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA

XIV Zjazd Geopolityków Polskich “Geopolityczny wymiar transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa”-Kraków, 30 listopada 2022 r. / 188

V edycja Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej / 194

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego dotyczące zapewnienia korzyści dla polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w związku z pozyskaniem koreańskich samolotów FA-50 / 206

Protokół z Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyboru Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej / 209

POLEMIKI I RECENZJE

Bohdan Hud, Od Unii Lubelskiej do umowy warszawskiej. Trzy eseje o historii polsko-ukraińskiej, Pracownia Wydawnicza, Warszawa 2022 – Witold J. Wilczyński / 212

Maciej Wojewódka, Cykle a społeczeństwo, giełda i koniunktura gospodarcza, Ridero, Kraków 2022 – Roman Szul / 222

* * *

Noty o autorach / 227

Zasady publikowania / 232