Tom 25: 2018

Cały numer do pobrania po kliknięciu w okładkę.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Mirosław Sułek, Geopolityczna transformacja świata po zimnej wojnie / 9

Jakub Potulski, ?Idea zachodnia? i geograficzny obraz ?Polski piastowskiej? w polskiej polityce po II wojnie światowej / 27

Monika Noviello, Region w geografii i polityce włoskiej / 46

Piotr L. Wilczyński, Produkcja samolotów, śmigłowców i dronów bojowych w Europie / 65

Marek Górka, Wybrane aspekty polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej na przykładzie Europolu / 86

Jan Kowalczewski, Znaczenie  polityczno-militarne Przesmyku Suwalskiego / 104

Adam Gwiazda, Transformacja Arabii Saudyjskiej w cieniu walki o tron / 116

Przemysław Mazur, Martyna Targ, Geopolityczne i ekonomiczne korzyści zaangażowania się Rosji w konflikt syryjski / 124

Krzysztof Danielewicz, Konflikt zbrojny w Mali 2012-2013 (część II) / 133

Kinga Kiepura, Wojna z kartelami narkotykowymi w Meksyku / 151

ANALIZY I MATERIAŁY

Gaweł Strządała, Biała i kolorowa rewolucja w twórczości Oswalda Spenglera / 162

Witold J. Wilczyński, Odzyskanie niepodległości przez Polskę w perspektywie geopolitycznej. Część I: Ofiara Kresów na ołtarzu niepodległości ojczyzny (dokończenie z nr 24) / 172

RECENZJE

Bogdan Grenda, Radosław Bielawski, Rozwój lotniczych środków rażenia, Wyd. Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2017 ? R. Kopeć / 185

Rafał Kopeć, Przemysław Mazur, Odstraszanie militarne w XXI wieku. Polska ? NATO ?  Rosja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2017 ? M. Papla / 190

* * *

Noty o autorach / 171

Zasady publikowania / 173