Tom 23: 2018

Cały tom do pobrania po kliknięciu w okładkę

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 

Julian Skrzyp

Chiny i Stany Zjednoczone Ameryki w ujęciu geopolitycznym / 9


Grzegorz Baziur

Trójmorze jako koncepcja bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego Europy Wschodniej / 24

 

Mateusz Ambrożek

Geopolityczne i polityczne przesłanki „Polskiej Idei Imperialnej” / 39

 

Paweł Soroka, Piotr L. Wilczyński

Potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego / 55

 

Andrzej Zapałowski

Operacja „Wisła” w świetle ówczesnych regulaminów walki / 73

 

Piotr L. Wilczyński, Natalia Adamczyk

Siły zbrojne Unii Europejskiej / 100

 

Ewelina Paszkiewicz

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w sektorze gazu ziemnego / 123

 

Adam Kochanecki

Dążenia niepodległościowe Katalonii w XX i XXI w. w kontekście referendum niepodległościowego z 1 października 2017 r. / 144

 

Piotr Przybytek

Koncepcja władzy państwowej i prawa w państwach muzułmańskich i demokratycznych / 158

 

Adam Gwiazda

Nieskuteczna izolacja gospodarczo-polityczna Kataru / 180

 

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO

Wystąpienie na IX Zjeździe Geopolityków Polskich prof. dr hab. Romana Szula pt. Polska w Unii Europejskiej, Unia Europejska systemie światowym. Koniec czasu oczywistości, czas wyboru, Warszawa,
2 grudnia 2017 r. / 190

Sprawozdanie z IX Zjazdu Geopolityków Polskich nt. „Zmiany geopolityczne 2016-2017: Swiat-Europa-Polska”, Warszawa, 2 grudnia 2017 r. / 198

Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności”, Siedlce, 8 grudnia 2017 r. / 202

 

RECENZJE

Depa, W., Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa – reforma armii – postulaty, ABW Graf, Kraków 2016 – P. L. Wilczyński / 204

Wiszowaty, M. M., Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015 – B. Belica / 208

* * *

Noty o autorach / 213

Zasady publikowania / 215