Tom 7: 2014

PG_tom_7

Cały tom 7. do pobrania po kliknięciu w okładkę

 

KUP WERSJĘ PAPIEROWĄ

 

SPIS TREŚCI TOMU 7: 2014

 

I. ARTYKUŁY

Zbigniew Lach

Polska polityka w wymiarze subregionalnym

Olga Wasiuta

Integracja Rosji jako globalny projekt geopolityczny Rosji

Piotr Eberhardt

Polski panslawizm jako idea geopolityczna

Tomasz W. Grabowski

Demograficzne źródła konfliktu na Kaukazie Północnym

Adam Rogala-Lewicki

Ład światowy w ujęciu kosmopolitycznym – studium koncepcji Davida Helda

Grzegorz Baziur 

„Razom nas bahato, nas ne podolaty”. Geopolityczna rywalizacja polsko-rosyjska o Ukrainę w okresie Pomarańczowej Rewolucji i po jej zakończeniu

Bogusław Kuźniar

Mniejszość ukraińska międzywojennej Małopolski Wschodniej w okowach doktryny Dmytra Doncowa

II. ANALIZY I MATERIAŁY

Sergiusz Wasiuta

Wpływ polityki Partnerstwa Wschodniego na geopolityczną przyszłość Ukrainy

III. RECENZJE

Yves Lacoste, Geopolityka Śródziemnomorza, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2010 (Adam Danek)

Michèle Tribalat,  Assimilation. La fin du modèle français, Éditions du Toucan, Paris 2013 (Stanisław Musiał)

*  *  *

Noty o Autorach

Zasady publikowania