Tom 17: 2016

Cały tom do pobrania po kliknięciu w okładkę

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 

J. Dutka

Geopolityczna wieża Babel / 9

 

O. Wasiuta

Geneza pojęcia i zmiany podejścia do wojny hybrydowej w zachodnim dyskursie politycznym i wojskowym / 26

 

A. Fogaš, V. Verba, P. L. Wilczyński

Aktualne konflikty na Bliskim Wschodzie i ich wpływ na sytuację w Europie / 41

 

M. Hyra

Zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w aktualne konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie – przyczyny i perspektywy / 50

 

M. Karwińska

Zarządzanie bezpieczeństwem europejskim / 63

 

M. Noviello

Napływ ludności do Włoch ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnoletnich / 85

 

P. L. Wilczyński

Uzbrojenie armii państw muzułmańskich i ich przemysł zbrojeniowy. Część II – Azja i Bałkany / 100

 

R. Kopeć

Autonomia systemów bojowych / 133

 

B. Sajduk

Latające systemy bezzałogowe – innowacja na współczesnym polu walki? Wnioski dla polskich sił zbrojnych płynące z konfliktów na Ukrainie / 148

 

A. Machniak

Służba Kontrwywiadu Wojskowego w trakcie misji ISAF w Afganistanie / 157

 

 

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA PTG

 

Sprawozdanie z III Kongresu Azjatyckiego – Toruń, 18-20 maja 2016 / 169

 

RECENZJE

 

Matthew Sussex, Roger E. Kanet (red.), Russia, Eurasia, and the New Geopolitics of Energy. Confrontation and Consolidation, Palgrave Macmillan, New York 2015 – Witold J. Wilczyński / 171

 

Karol Wasilewski, Turecki sen o Europie – tożsamość zachodnia i jej wpływy na politykę zagraniczną Republiki Turcji, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015 – Özgür Soner / 174

 

S. Vaduva, A.R. Thomas (red.), Geopolitics, Development, and National Security: Romania and Moldova at the Crossroads, Springer: Heidelberg, New York, Dordrecht and London 2015 – Adam Myślicki / 176

 

* * *

 

Noty o autorach / 180

 

Zasady publikowania / 182