Tom 28: 2019


Cały numer do pobrania po kliknięciu w okładkę.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Márk Sima, Geopolityczne znaczenie idei Wielkich Węgier / 9

Jan A. Wendt, Geopolityczne uwarunkowania przenikalności granic i dyfuzji idei w Europie Środkowej / 31

Piotr Eberhardt, Procesy megalopolizacyjne i ich konsekwencje demograficzno-społeczne oraz geopolityczne / 49

Krzysztof Danielewicz, Sytuacja bezpieczeństwa w Mali w latach 2015?2018 / 64

Olga Wasiuta, Problemy demograficzne Federacji Rosyjskiej / 86

Patryk Bukowski, Obwód Kaliningradzki w polityce Federacji Rosyjskiej / 105

Piotr Mickiewicz, Marynarka Wojenna jako środek realizacji interesu narodowego / 122

Andrzej Zapałowski, Współczesne wojska Obrony Terytorialnej w obronie narodowej / 141

ANALIZY I MATERIAŁY

Karol Skorek, Podstawowe regulacje prawne dotyczące BHP w Siłach Zbrojnych RP /159

Andrzej Piskozub, Dwadzieścia lat znużenia / 169

POLEMIKI I RECENZJE

Bohdan Hud, Ad vocem / 180

Piotr Maciążek, Stawka większa niż gaz. Ukryta wojna o niepodległość Polski, Arbitror, Warszawa 2018Adam Myślicki / 185

* * *

Noty o autorach / 190

Zasady publikowania / 192