Tom 34: 2020

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

Witold J. Wilczyński, Profesor Piotr Eberhardt (1936-2020) / 9

ARTYKUŁY

Roman Szul, Wojny i podboje jako mechanizmy transferu innowacji (Od Sargona Wielkiego do Wernhera von Brauna) / 16

Alessandro Vitale, The rebirth of economic nationalism – from neo-protectionism to the new world geo-economy / 36

Piotr L. Wilczyński, Rozwój sił zbrojnych ChRL w ujęciu geostrategicznym / 52

Sylwia Zawadzka, Przywództwo Niemiec w Unii Europejskiej w świetle teorii ról społecznych oraz wybranych działań minilinearnych / 80

Daniel Kotkowski, Szanse i zagrożenia dla pozycji Unii Europejskiej jako gracza na arenie międzynarodowej w perspektywie krótkookresowej / 103

Wiktor Możgin, Proces transformacji ukraińskiej obrony terytorialnej w kontekście wojny w Donbasie / 119

Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Kremlowska dezinformacja w Internecie i reakcja społeczeństw zachodnich / 136

Grzegorz Kała, ZSRS a działalność polityczna Edwarda Śmigłego-Rydza w latach 1935-1939 / 148

ANALIZY I MATERIAŁY

Zbigniew Długosz, Ruch ludności i poziom zaludnienia świata w okresie 1950-2030 / 164

Piotr L. Wilczyński, Natalia Adamczyk, Mirosław Matyja, Prognoza konsekwencji kryzysu związanego z COVID-19 w opinii ekspertów / 181

POLEMIKI I RECENZJE

Adrian Tyszkiewicz, Piotr Borowiec (red.), Teorie i podejścia badawcze geopolityki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020 – Witold J. Wilczyński / 201

* * *

Noty o autorach / 208

Zasady publikowania / 211