Tom 1: 2009

PG_tom_1

Cały tom do pobrania po kliknięciu w okładkę.

KUP WERSJĘ PAPIEROWĄ

 

Spis treści za rok 2009

Od redakcji

I. ROZPRAWY I OPRACOWANIA                 

Leszek Moczulski

Geopolityka: korzyści i niebezpieczeństwa

Stanisław Bieleń

Geopolityczne myślenie o ładzie międzynarodowym

Jakub Potulski

Wienamin Siemionow Tien-Szanski jako twórca rosyjskiej szkoły geopolityki

Tomasz Klin

Wątki geopolityczne w dorobku Roberta Strausz-Hupé

Marlena Sawicka

Rosyjska odpowiedź na zachodni globalny projekt

Dorota Miłoszewska

Anarchizacja ładu globalnego w rozważaniach Roberta Kaplana

Ireneusz Białkowski

Profesor Feliks Koneczny jako prekursor nauki o cywilizacjach

Jarosław Gryz

Geopolityczne aspekty polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej   

Andrzej Piskozub, Artur Kozłowski, Marta Knoch

Zmarnowana szansa wyzwolenia całego terytorium dawnej Rzeczypospolitej u schyłku pierwszej wojny światowej

Jarosław Tomasiewicz

Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej

Leszek Sykulski

Geopolityka akademicka w Polsce – zarys stanu badań i perspektyw rozwoju

II. MATERIAŁY     

John Halford Mackinder

Demokratyczne ideały a rzeczywistość. Rozdział III (tłum. i oprac. Radosław Domke)

Bibliografia bieżąca geopolityki polskiej, Rok 2008

III. RECENZJE        

Brian W. Blouet, Geopolitics and Globalization in the Twentieth Century (rec. Radosław Zenderowski)

Krzysztof Szczerski (red.), Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną (rec. Leszek Sykulski)

IV. SPRAWOZDANIA       

Marcin Słaboń, Leszek Sykulski

Relacja z II Zjazdu Geopolityków Polskich (Warszawa, 23-24 października 2009 r.)

* * *

Noty o Autorach

Informacje dla Autorów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.