Tom 38: 2021

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Jowita Brudnicka-Żółtaniecka, Afganistan – bieżące problemy i przyszłe wyzwania / 9

Roman Szul, Dynamika imperiów-cywilizacji / 25

Andrzej Zapałowski, Ukraina w szarej strefie bezpieczeństwa / 42

Adam S. Jarubas, Zmiany w prawie dotyczącym przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Perspektywa postpandemiczna / 57

Zbigniew Klimiuk, Paweł Soroka, Sposoby odbudowy i finansowania polskiego przemysłu lotniczego / 95

Michał A. Cybulski, Martyna Maciorowska, Wykorzystanie cybertechnologii w walce informacyjnej prowadzonej przez Rosję / 116

Szymon Wiśniewski, Sektor naftowo-gazowy Uzbekistanu jako przedmiot rosyjsko-chińskiej rywalizacji / 132

ANALIZY I MATERIAŁY

Oracio M. Gnerre, Socialist imagination and trains: from Pecqueur to modern China / 148

Bogusław Ślusarczyk, Anna Bem, Odnawialne źródła energii w Polsce, Niemczech i Rumunii / 158

Dominik Boratyn, Wojenna historia rodziny Boratynów / 171

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA

Wnioski z ogólnopolskiej konferencji “Stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego” / 189

POLEMIKI I RECENZJE

Wojciech Łysek, Zadanie Polski jest na wschodzie. Polityka piłsudczyków wobec nierosyjskich narodów byłego Cesarstwa Rosyjskiego (1921-1940), ISP PAN,Warszawa 2020 – Grzegorz Kała / 193

* * *

Noty o autorach / 196

Zasady publikowania / 200