Tom 32: 2020

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

ARTYKUŁY

Jerzy Będźmirowski, Odzyskanie dostępu do Bałtyku w 1920 roku i problem bezpieczeństwa morskiego Polski / 9

Mirosław Sułek, Measurement of national power – a powermetric model / 35

Mateusz Bartoszewicz,Chiński System Zaufania Społecznego / 58

Anna Bem, Bogusław Ślusarczyk, Wymiana handlowa między Polską a Wielką Brytanią w latach 2003-2017 i potencjalne konsekwencje Brexitu dla Polski / 68

Grzegorz Baziur, Świadomość narodowo-historyczna oraz kwestia tożsamości społeczeństwa białoruskiego / 83

Krzysztof Danielewicz, Geneza konfliktu w Burkina Faso w latach 2014-2019 / 109

Przemysław Mazur, Chrześcijańskie Syryjki w obronie własnej – Bethnahrin Women Protection Forces (HSNB) / 125

Dominik Boratyn, Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku i jej rola w decydowaniu na poziomie lokalnym / 139

Przemysław Łukasik, Między Maratonem a Termopilami: wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 / 152

POLEMIKI I RECENZJE

Jan Kochanowski, Analiza realizacji polityki zagranicznej państwa na przykładzie Wielkiej Brytanii czasu II wojny światowej. Fakty i mity. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń – Piotr Nawała / 172

Piotr Lech Wilczyński, Geografia przemysłu zbrojeniowego Europy. Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2019 – Maciej Kędzierski / 178

* * *

Noty o autorach / 181

Zasady publikowania / 184