Tom 35: 2021

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

Piotr L. Wilczyński, Profesor Andrzej Piskozub (1933-2021) / 9

ARTYKUŁY

Enrico Landoni, Giulio Andreotti and the European balance / 13

Robert Białoskórski, Regional Security System after the Cold War – A Game of Power and Interest / 43

Stanisław Kosmynka, Przemyt narkotyków do Hiszpanii jako element działalności transnarodowej przestępczości zorganizowanej / 61

Aleksandra Nędza, Daria Wiejaczka, Separatyzm w Ambazonii / 78

Kacper Kociumbas, Basen Oceanu Arktycznego i zmiany klimatu a rywalizacja wielkich mocarstw / 96

Bogusław Ślusarczyk, Bożena Sowa, Anna Bem, Gospodarcze konsekwencje separatystycznych działań Katalonii w 2017 roku / 114

ANALIZY I MATERIAŁY

Adam Rogala-Lewicki, Infrastruktura pozostająca w dyspozycji przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa / 126

Zbigniew Długosz, Wykorzystanie postaci Jana Pawła II w wojnie kulturowej / 143

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO

Sprawozdanie z XII Zjazdu Geopolityków Polskich pt. “Wielowymiarowość wyzwań dla bezpieczeństwa w XXI wieku” – 31 stycznia 2021 r. / 154

Wyniki III Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej / 157


POLEMIKI I RECENZJE

Tadeusz Kruczkowski, W sprawie Polaków na Białorusi i ich istotności dla Macierzy / 163

Artur Jach-Chrząszcz, Motyw Trianon w węgierskiej polityce historycznej po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Artur Jach-Chrząszcz,  Kraków 2020 – Zuzanna M. Wilczyńska / 172

Łukasz Kiczma, Mirosław Sułek, Potęga państw 2020. Rankingi potęgometryczne, ASPRA-JR, Warszawa 2020 – Janusz Płaczek / 175

Marzena Wieczorek, Piotr Wójcik (red.), Atlas Najnowszej historii XX i XXI wieku, Demart SA, Warszawa 2021 – Maciej Kędzierski / 180

* * *

Noty o autorach / 183

Zasady publikowania / 186