Tom 3: 2011

PG_tom_3

Cały tom do pobrania po kliknięciu w okładkę.

KUP WERSJĘ PAPIEROWĄ

 

Spis treści za rok 2011 (tom 3)

Od redakcji

I. ROZPRAWY I OPRACOWANIA       

Mirosław Sułek

Metodyka analizy geopolitycznej (na przykładzie potęgometrii)

Karl Hwang

Power in Alexander Supan's Guidelines to General Political Geography (1918/1920)

Marlena Sawicka

Paradygmat realistyczny – podejście dominujące w geopolityce

Kamil Filipek

Nowa geopolityka sieciowa

Marcin Domagała

Geopolityczny wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Inwazja unijnego świata na peryferie i inne systemy-światy

Jakub Potulski

Perspektywa feministyczna w geopolityce – feministyczna geopolityka

Kamil Gołaś

Region Kaukazu w polityce Federacji Rosyjskiej – wybrane aspekty

Kornel Sawiński

Znaczenie Libii w geopolitycznych koncepcjach Nacjonal-Europejskiej Partii Komunitarnej (PCN)

Kamil Glinka

Dyplomacja publiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego i Środkowego Wschodu. Casus 11 września 2001 r.

Grzegorz Rdzanek

Zagrożenia asymetryczne w regionie Zatoki Gwinejskiej

Grzegorz Tokarz

Geograficzne determinanty konfliktu słowiańsko-germańskiego do X wieku – opis Jana Długosza

II. MATERIAŁY, ANALIZY, WYWIADY

Halford Mackinder

Demokratyczne ideały a rzeczywistość. (Rozdział V) (tłum. i oprac. Radosław Domke)

Kamil Wysokiński

Dokąd zmierza Izrael? Polityka a bezpieczeństwo państwa

III. RECENZJE      

Andrzej PiskozubGeografia historyczna międzymorza bałtycko-czrnomorskiego (artykuł recenzyjny)

Piotr Eberhardt (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008, ss. 337 (rec. Radosław Domke)

Oskar Krejčí, Geopolitics of Central European Region. The view from Prague and Bratislava, Praha 2005, ss. 496 (rec. Kamil Glinka)

Klaczko Julian, Dwaj kanclerze i inne studia dyplomatyczne, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009, ss. 606 (rec. Adam Danek)

IV. SPRAWOZDANIA      

III Zjazd Geopolityków Polskich (Wrocław, 21-22 października 2010 r.)

*  *  *

Noty o Autorach

Informacje dla Autorów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.