Tom 27: 2019

Cały numer do pobrania po kliknięciu w okładkę.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Piotr Plebaniak, Wojna jako nieporozumienie koncepcyjne. Rozważania o rozliczalności, maskowaniu oddziaływania i asabijja / 9

Adam Myślicki, Geopolityczne skutki rewolucji energetycznej / 32

Kamil Weber, Wpływ ideologii Juche na politykę Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej / 48

Bogdan Pliszka, Piotr Nawała, Ideologiczna ewolucja Korei Północnej / 59

Krzysztof A. Kowalczyk, Geopolityczne dążenia współczesnej Rosji / 78

Jurij Hudyma, Rola rzek w historii Księstwa Halicko-Wołyńskiego (na podstawie informacji z kronik XII-XIII w.) / 93

Wojciech Depa-Wasiłek, Prawo dostępu do broni palnej obywateli polskich w świetle unormowań prawnych i bezpieczeństwa / 114

ANALIZY I MATERIAŁY

Andrzej Piskozub, Gniazdo Orła Białego / 132

Andrzej Piskozub, Jak hartowała się stal / 146

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO

I edycja Olimpiady Geopolitycznej / 164

X Zjazd Geopolityków Polskich pt. Doniosłość geopolityczna odrodzenia RP, Olsztyn, 2 grudnia 2018 roku / 167

POLEMIKI I RECENZJE

Bohdan Hud, Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, wydanie drugie, poszerzone i uzupełnione, Pracownia Wydawnicza, Warszawa 2018Witold J. Wilczyński / 170

* * *

Noty o autorach / 179

Zasady publikowania / 181