Tom 16: 2016

projekt okładki B5x2 plus grzbiet

Cały tom do pobrania po kliknięciu w okładkę

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 

W. J. Wilczyński

Znaczenie geopolityki (artykuł redakcyjny do 16 numeru Przeglądu Geopolitycznego) / 9

 

A. Głogowski

Nowy Jedwabny Szlak – geopolityczne znaczenie współpracy Pekinu z Islamabadem / 15

 

M. Krzyżanowski

Afgański Rząd Jedności Narodowej – tło polityczne i ocena funkcjonowania / 26

 

M. Kołodziej

Islam we współczesnych Chinach / 43

 

P. L. Wilczyński

Uzbrojenie armii państw muzułmańskich i ich przemysł zbrojeniowy. Część I – Afryka / 59

 

P. Soroka

Rola nowoczesnych technologii w wyścigu zbrojeń / 77

 

S. Wasiuta

Rola NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego / 87

 

R. Ištok, D. Plavčanová, P. L. Wilczyński

Sytuacja geopolityczna Słowacji / 109

 

J. Dutka

Wpływ realizacji koncepcji Międzymorza na bezpieczeństwo wschodniej części Europy / 120

 

G. Baziur

Antypaństwowa działalność komunistyczna na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej jako forma geopolitycznej destabilizacji / 138

 

 

 

 

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA PTG

 

Sprawozdanie z VII Zjazdu Geopolityków Polskich – Kraków, 12-13 grudnia 2015 / 156

 

Wnioski z VII Zjazdu Geopolityków Polskich w Krakowie, 12-13 grudnia 2015 r., na temat „Militarne i geostrategiczne wyzwania współczesności” / 158

 

Stanowisko Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w sprawie kryzysu imigracyjnego w Europie / 162

 

RECENZJE

 

John L. Allen Jr., Globalna wojna z chrześcijanami. Wstrząsający obraz współczesnych prześladowań, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015 – Witold J. Wilczyński / 165

 

Paweł Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015 – Piotr L. Wilczyński / 168