Tom 8: 2014

PG_t.8_okladka

CAŁY TOM 8. DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ

 

KUP WERSJĘ PAPIEROWĄ

 

SPIS TREŚCI TOMU 8: 2014

I. ARTYKUŁY

Mateusz Hudzikowski

Problematyka geopolityczna w działalności francuskich ośrodków analitycznych i badawczych

Stanisław Musiał

Muzułmanie we Francji – wybrane aspekty społeczno-polityczne

Dariusz Michalik

Układ sił na Bliskim Wschodzie. Kluczowi aktorzy konfliktu syryjskiego

Agnieszka Stec

Polityka Czechosłowacji wobec zagadnienia ukraińskiego w kontekście stosunków czechosłowacko-polskich w latach 1918–1938. Zarys problematyki

Piotr Wilczyński

Wybory do parlamentu europejskiego 2014 – analiza w kontekście problematyki jednomandatowych okręgów wyborczych

Wojciech Łysek

Między „Polską Jagiellońską” a „Polską Piastowską”. Recepcja i aktualność koncepcji ULB w polityce wschodniej koalicji PO-PSL

Grzegorz Baziur

Imperia restituta? Cele regionalnej geopolityki Federacji Rosyjskiej na obszarze Kaukazu i Międzymorza w latach 1992-2010 i ich reperkusje – wybrane przykłady

Konrad Świder

Geneza geopolityki w Rosji (między teorią a praktyką)

Krzysztof Jabłoński

Archetypy cywilizacyjne Rosji

Katarzyna Joanna Kaczyńska

Federacja Rosyjska a mniejszość rosyjska na Ukrainie. Nowe narzędzie kontroli przestrzeni postradzieckiej?

Jarosław Affek

Potencjał militarny Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim a możliwości wpływania tego państwa na sytuację geopolityczną w regionie

Karolina Chyla

Koncepcja Trójkąta Kaliningradzkiego a bezpieczeństwo Polski w Europie Środkowo- Wschodniej

Krzysztof Żęgota

Polityczne i prawnomiędzynarodowe uwarunkowania polsko-rosyjskiej umowy o małym ruchu granicznym

Leszek Sykulski

Koncepcja Radykalnego Podmiotu i „czwarta teoria polityczna” Aleksandra Dugina w kontekście bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej

Bogusław Kuźniar

Analiza polityczna i prawna zbrodni nacjonalistów ukraińskich   w województwie rzeszowskim w latach 1944-1947

II. ANALIZY I MATERIAŁY

Andrzej Zapałowski

Czy Polska powinna być regionalnym mocarstwem?

III. RECENZJE

Marin Devedzhiev, Geopolitikata na Blgariya, Sofya 2006 (rec. Bartłomiej Rusin)

*  *  *

Noty o Autorach

Zasady publikowania