Tom 18: 2016

 

18-wierzch

Cały tom do pobrania po kliknięciu w okładkę

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 

S. Bielański

Koncepcja Padanii na przełomie XX i XXI wieku / 9

 

P. Eberhardt

Koncepcja Rzeszy Słowiańskiej według Karela Kramářa / 19

 

W. J. Wilczyński

Nazewnictwo geopolityczne wschodniej części Europy / 38

 

O. Wasiuta, S. Wasiuta

Elity etniczne Północnego Kaukazu / 51

 

A. Myślicki

Czy imigracja z Ukrainy zapełni lukę emigracyjną w Polsce? / 70

 

M. Siudak

Geopolityczne wizje Krymu i Ukrainy / 87

 

R. Kłaczyński

Rosyjska polityka energetyczna: strategia, potencjał, perspektywy / 99

 

Ł. Zima

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec krajów czarnomorskich / 113

 

V. Herasymenko

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec obszaru postradzieckiego w świetle paradygmatu realistycznego / 125

 

M. Halicki

Koncepcja venture management w kontekście inwestowania środków pieniężnych w Rosji / 136

 

G. Baziur

Komunistyczna Partia Polski i Partia „Zmiana” jako ośrodki sowieckiej i rosyjskiej dywersji i agentury wpływu w II i III Rzeczypospolitej / 157

 

RECENZJE

Ištok, R., Kozárová, I. (red.), Geokonfliktológia – teoretické aspekty a empirická aplikácia (vybrané problémy). Vyd. Prešovskej Univerzity, Prešov 2015 – Piotr L. Wilczyński / 162

Krzysztof Danielewicz, Terroryzm w Afryce. Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012-2014, wyd. Napoleon, Oświęcim 2016 – Arkadiusz Machniak / 165

P. Eberhardt, Rozwój światowej myśli geopolitycznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Oginiec, Warszawa 2016 – Witold J. Wilczyński / 168