Wydawca

Wydawcą rocznika “Przegląd Geopolityczny” jest Polskie Towarzystwo Geopolityczne, założone w 2008 r. i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000325431. Czasopismo zostało w 2009 r. wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 573, został mu także nadany ISSN 2080-8836.

Poniżej dane urzędowe stowarzyszenia. Adres wydawcy jest także adresem redakcji czasopisma.

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7 lok. 26

30-198 Kraków

KRS 0000325431

NIP 949-215-93-59

REGON 241291048

Strona internetowa: www.ptg.edu.pl

Poczta elektroniczna: ptg@ptg.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.