Tom 44: 2023

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Hryhorii Perepelytsia, The concept of peace and victory in the domestic and foreign policy of Ukraine / 9

Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Effectiveness of Russia?s cyberaggression against Ukraine in 2022/2023 / 25

Oleksiy Kriukov, Tomasz Michalski, Geopolitical choice of the national security ideology: the example of Ukraine / 41

Janusz Płaczek, Propozycja nowej strategii bezpieczeństwa narodowego RP / 54

Wiktor Możgin, Ukraina jako pole rywalizacji Rosji z Zachodem / 71

Łukasz Szymankiewicz, Zmiany w polskim systemie ochrony lotnictwa cywilnego / 86

Daniel Kucharek, Model typowania sprawców zamachów z wykorzystaniem bojowych środków chemicznych / 101

Saroj K. Aryal, Manish J. Pulami, India?s ?Strategic Autonomy? and strengthening its ties with the US / 116

ANALIZY I MATERIAŁY

Stanisław Zarychta, Broń jądrowa indyjskich sił zbrojnych / 129

Adam Rogala-Lewicki, Sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego i potrzeba jego konsolidacji / 146

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prakseologia w sztuce wojennej. Wojska Lądowe w kształtowaniu bezpieczeństwa ? Kalisz, 8-9 kwietnia 2023 r. / 161

The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism Conference – Loughborough, 2nd-5th April 2023 / 166

POLEMIKI I RECENZJE

Artur Gruszczak (red.), The war must go on. Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2023 ? Witold J. Wilczyński / 171

Polemika z recenzją książki: Cykle, a społeczeństwo, giełda i koniunktura gospodarcza (?Przegląd Geopolityczny?, 2023, 43, ss. 222 – 226) / 183

* * *

Noty o autorach / 187

Zasady publikowania / 191