Tom 47: 2024

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Roman Szul, Geopolityczne znaczenie języka w ujęciu lingwistycznym i socjolingwistycznym / 9

Rafał Kopeć, Ostatni atrybut supermocarstwa. Międzykontynentalne pociski balistyczne jako element rosyjskiej triady strategicznej / 27

Agnieszka Szpak, Jakub Kufel, Russian aggression against Ukraine and international humanitarian law / 47

Krzysztof Surowiec, Pozycja geopolityczna Chin w ujęciu potęgometrycznym / 63

Marcin Adamczyk, Neorealizm hegemoniczny jako recepta na mankamenty realizmu strukturalnego / 80

Jarosław Macała, Obraz niemieckiej geopolityki w amerykańskiej propagandzie wojennej: Plan for Destruction (1943) / 97

ANALIZY I MATERIAŁY

Norbert Prusiński, Przebieg procesu dowodzenia w wojskach lądowych / 115

Sławomir Wronka, Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej / 139

Jerzy Wrona, Konflikty o herby i flagi państwowe / 152

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA

XV Zjazd Geopolityków Polskich z debatą ?Geopolityczne konsekwencje destabilizacji ładu międzynarodowego? ? Kraków, 3 grudnia 2023 r. / 169

VI Międzynarodowa Olimpiada Geopolityczna ? Kraków, 2 grudnia 2023 r. / 173

I Gry Wojenne PTG pk. ?Bursztynowy Pierścień 2023? ? Kalisz, 13 listopada 2023 r. / 182

Ogólnopolska konferencja naukowa ?Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i obronności? ? Kalisz, 14-15 listopada 2023 r. / 187

POLEMIKI I RECENZJE

Jurij Felsztinski, Władimir Pribyłowski, Czas zabójców. Toksyczna polityka Putina przeciw demokracji, Bukowy Las, Wrocław 2022 (oraz inne wybrane publikacje J. Felsztinskiego) ? Krzysztof Żęgota / 193

* * *

Noty o autorach / 204

Zasady publikowania / 207