Tom 21: 2017

Cały tom do pobrania po kliknięciu w okładkę

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Aleksandar Petrović, Witold Wilczyński, Danko Kamčevski

Etniczno-kulturowe i geopolityczne uwarunkowania ekspansji Albańczyków / 9

 

Mateusz Łakomy

Bezpieczeństwo demograficzne Europy w XXI wieku / 31

 

Piotr L. Wilczyński

Problematyka bezpieczeństwa we współczesnym dyskursie eksperckim w Polsce / 48

 

Olga Wasiuta

„Russki mir” jako narzędzie imperialnej polityki Kremla / 67

 

Leszek Sykulski

Rosyjska myśl geopolityczna po upadku komunizmu / 88

 

Justyna Doroszczyk

Geopolityka rosyjskich specsłużb – wpływ środowiska siłowego na ideę imperialnej Rosji / 101

 

Jakub Potulski

Amerykańska geostrategia od wojny o niepodległość do wojny hiszpańsko-amerykańskiej / 117

 

Krzysztof Danielewicz

Ataki „Green-on-Blue” podczas misji ISAF w Afganistanie / 136

 

Mariusz Dąbrowski

Renminbi a globalne aspiracje Chińskiej Republiki Ludowej / 150

 

ANALIZY I MATERIAŁY

Witold J. Wilczyński, Rewolucja bolszewicka w perspektywie geopolitycznej. Część pierwsza:  Siedem lat w carskiej armii / 158

 

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Forum pt. „Odbudowa i modernizacja Marynarki Wojennej RP: konieczność kompromisu między jej zdolnościami bojowymi, potrzebami i możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego a realiami ekonomicznymi państwa – w nawiązaniu do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”, Gdynia, 28 czerwca 2017 r. / 179

 

RECENZJE

Przemysław Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia 1989-2015, Wymiar narodowy i unijny, Wyd. Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016 – N. Adamczyk / 181

 

Białoskórski, R., Kobryński, R., Sułek, M., Potęga państw 2017, Międzynarodowy układ sił w procesie zmian – raport potęgometryczny, ASPRA-JR, Warszawa 2017 – J. Płaczek / 184

 

Krzywicka, K., Trefler, P. (red.), Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej, UMCS, Lublin 2016 – J. Trubalska / 187

* * *

Noty o autorach / 192

Zasady publikowania / 194