Tom 40: 2022

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Piotr Mickiewicz, Anatomia rosyjskiego imperializmu ery Władymira Putina / 9

Paweł Soroka, Kształtowanie się nowego porządku międzynarodowego w okresie pandemii koronawirusa / 27

Piotr L. Wilczyński, New sources of alloying metals for the steel industry in a changing global market / 44

Lidia Obojska, Łukasz Kiczma, Estimation of state’s economic position on the example of Nigeria / 84

Piotr Lotarski, Doświadczenia z operacji wojskowych prowadzonych w Strefie Gazy w XXI wieku / 103

Bartosz Hałas, Promocja terroryzmu w Internecie i przeciwdziałanie ze strony Unii Europejskiej / 121

Jerzy Będźmirowski, Działania Polski na rzecz modyfikacji dowodzenia siłami zbrojnymi państw stron Układu Warszawskiego / 134

ANALIZY I MATERIAŁY

Paweł Soroka, Rakietowy kryzys kubański 1962 roku / 157

Răzvan M. Albu, Geopolitical future of Romania in relation to Poland / 172

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA

Projekt edukacyjny: Europa: Nowe Rozdanie 1989-2019 stowarzyszenia “Pospolite Ruszenie” / 186

III Ogólnopolski Konkurs na Esej Geopolityczny / 189

POLEMIKI I RECENZJE

Ian O. Johnson, Faustian Bargain. The Soviet-German Partnership and the Origins of the Second World War, Oxford University Press, Inc., New York 2021 – Witold J. Wilczyński / 191

* * *

Noty o autorach / 198

Zasady publikowania / 202