Tom 31: 2020

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

ARTYKUŁY

Piotr Mickiewicz, Wspólnota interesów czy rywalizacja? Subregion Bałtycki w koncepcjach politycznych Rosji i Chin w drugiej i trzeciej dekadzie XXI wieku / 9

Krzysztof Żęgota, Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego i Morza Bałtyckiego w wybranych rosyjskich dokumentach strategicznych / 23

Piotr L. Wilczyński, O duchu narodów – biblijne wskazania dotyczące budowy siły narodowej / 35

Witold J. Wilczyński, Naród i nacjonalizm we współczesnej wojnie kulturowej / 58

Anna Majewska, Mitologizacja przestrzeni zamieszkiwania. Wymiana ludności na terytorium byłych Prus Wschodnich a percepcja i przekształcenia krajobrazu Warmii, Mazur i Powiśla / 77

Aleksander Czichos, Rola Wysokiego Przedstawiciela w kształtowaniu systemu politycznego Bośni i Hercegowiny po 1995 r. / 95

Agnieszka Rogozińska, Rola NATO w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa Europy Wschodniej / 113

Zbigniew Lach, Dylematy rozwoju i bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej / 127

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO

Ekspertyza zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, zawierająca propozycje do umowy offsetowej w związku z pozyskaniem przez Polskę samolotu wielozadaniowego F-35A / 155

Sprawozdanie z XI Zjazdu Geopolityków Polskich nt. ‘Budowa Siły Narodowej’ – Oświęcim, 1 grudnia 2019 r. / 163

Sprawozdanie z II edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej (2019 r.). / 167

POLEMIKI I RECENZJE

Anna Bałdyga, Rosyjska polityka wzrostu gospodarczego w XXI wieku. Założenia, realizacja, efekty, WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski 2019 – Piotr L. Wilczyński / 171

Michael Morys-Twarowski, Przedmurze cywilizacji, Polska od 1000 lat na straży Europy. Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2019 – Maciej Kędzierski / 175

* * *

Noty o autorach / 178

Zasady publikowania / 180