Tom 19: 2017


Cały tom do pobrania po kliknięciu w okładkę

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

M. Sułek, Kasandryczne prognozy demograficzne – nauka, pseudonauka, czy ideologia? / 9

R. Szul, „Szoki demograficzne” jako determinanta ewolucji sytuacji geopolitycznej – próba ujęcia teoretycznego / 22

J. Dutka, Strategia demograficzna w historii myśli geopolitycznej / 36

P. Eberhardt, Konsekwencje geopolityczne depopulacji trzech państw bałtyckich / 49

J. Zupančič, P. L. Wilczyński, Fala imigracji do Europy z perspektywy krajów tranzytowych / 70

W. J. Wilczyński, Imigracja a pozycja międzynarodowa USA w perspektywie europejskiej / 84

J. Trubalska, Wielowymiarowe zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej / 104

A. Gwiazda, Przełom w relacjach amerykańsko-kubańskich / 114

M. Łakomy, Bezpieczeństwo demograficzne a potęga państw / 124

A. Rogala-Lewicki, Integracja europejskiego przemysłu obronnego / 142

 

ANALIZY I MATERIAŁY

J. Majka, Duginiada cz. 5 – Słowiańszczyzna / 162

 

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawne aspekty bezpieczeństwa państwa” – Warszawa, 18 listopada 2016 / 178

Sprawozdanie z VIII Zjazdu Geopolityków Polskich nt. „Geopolityczne następstwa procesów demograficznych” – Zabrze, 3 grudnia 2016 / 181

 

RECENZJE

William McCants, The ISIS apocalypse: the history, strategy, and doomsday vision of the Islamic State, St. Martin’s Press, New York 2016 – K. Danielewicz / 187

Agnieszka Legucka, Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Difin, Warszawa 2013 – P. Bukowski / 192

Artur R. Kozłowski, Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej, CeDeWu, Warszawa 2015 – Z. Brodecki / 196