Tom 46: 2023

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Andrzej Zapałowski, Zagrożenia dla Polski w obliczu presji migracyjnej ze wschodu / 9

Dariusz Góra, Kulturowy aspekt sekurytyzacji granic / 25

Piotr L. Wilczyński, Pochodzenie, teraźniejszość i przyszłość narodów / 42

Márk Sima, Geographical aspects of Lithuanian nationalism / 70

Roman Szul, Unia Europejska wobec narodowych aspiracji Katalończyków / 87

Zbigniew Modrzejewski, Maciej Dejnacki, Walka informacyjna w rosyjskiej kulturze strategicznej / 104

Oleksandr Radchenko, Valeriy Dovhan, Major challenges for post-war Ukraine / 119

Piotr Mickiewicz, Francuska koncepcja mocarstwa morskiego w XXI wieku / 137

Robert Białoskórski, Geopolitics of the information age / 155

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA

Pierwsza edycja konkursu dla młodzieży ze szkół średnich “Mieszkańcy Kresów I Rzeczypospolitej” – Kraków, 2023 r. / 166

I Kongres nauk o bezpieczeństwie “Paradygmaty, przedmiot poznania, subdyscypliny” – Słupsk, 21-23 czerwca 2023 r. / 176

POLEMIKI I RECENZJE

Philip Yale Nicholson, Race, Nation, and Capital in the Modern World. The Nexus of Inequality, Routledge, London and New York 2023 – Roman Szul / 180

* * *

Noty o autorach / 187
Zasady publikowania / 191