Tom 45: 2023

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Roman Szul, Sytuacja Rosji w opiniach geopolityków rosyjskich / 9

Adam Zamojski, Cywilizacyjny wymiar inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę / 32

Jakub Potulski, The impact of the Bush Doctrine on Russian foreign policy / 47

Jacek J. Mrozek, Prawo do wolności słowa a bezpieczeństwo narodowe w Polsce i Rosji ? analiza porównawcza / 67

Krzysztof Żęgota, Transgraniczne wyzwania bezpieczeństwa ? doświadczenia pogranicza polsko-rosyjskiego i litewsko-rosyjskiego / 88

Magdalena Kumelska-Koniecko, Ewolucja tureckiej polityki bezpieczeństwa / 104

Michał Iwańczuk, Zbrojenia Japonii w obliczu napiętej sytuacji w Azji Wschodniej / 119

Dominik Karczmarzyk, Współczesne rozumienie wojen zastępczych / 138

Żaneta Mrożek, Bioterroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa / 150

POLEMIKI I RECENZJE

Energetyka i “ekologia” a bezpieczeństwo. Polemika z artykułem: Propozycja nowej Strategii bezpieczeństwa RP (Przegląd Geopolityczny, 2023, 44, ss. 54 – 70) / 166

Piotr Mickiewicz, Morska szachownica. Geopolityczne znaczenie akwenów morskich, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2022 – Piotr L. Wilczyński / 175

* * *

Noty o autorach / 182

Zasady publikowania / 185