Tom 36: 2021

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Aleksandar Petrović, Aleksandra Stevanović, The EU and India in the Polarized World / 9

Daria Wiejaczka, Witold J. Wilczyński, Strategiczne znaczenie metali ziem rzadkich / 32

Maciej Kędzierski, Znaczenie myśli Josepha Daniela Unwina w kontekście współczesnej wojny kulturowej / 54

Łukasz Muszyński, Konflikt o niskiej intensywności jako instrument polityki zagranicznej państwa / 70

Piotr Lotarski, Rozwój komponentu militarnego Hezbollah w XXI wieku w kontekście konfliktu libańsko-izraelskiego / 80

Alexander Gugnin, Marek Delong, Yuliia Lisnevskaya, The problem of political leadership on the example of Yemen / 98

Wojciech Kaczor, Ludobójstwo jezydów w północno-zachodnim Iraku – aspekty prawne i kulturowe / 110

ANALIZY I MATERIAŁY

Andrzej Zapałowski, Prawne ograniczenia rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane problemy / 130

Dorota Czakon-Tralski, Bogdan Pliszka, Świat po pandemii – nowa rzeczywistość czy cyfrowy gułag? / 140

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO

Rywalizacja graczy międzynarodowych w dobie pandemii / 146

POLEMIKI I RECENZJE

Guillaume Pitron, Wojna o metale rzadkie. Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej, Wydawnictwo Kogut, Warszawa 2020 – Witold J. Wilczyński / 153

Rana Mitter, Chiny nowoczesne: krótkie wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021 – Piotr Plebaniak / 160

Tomas D. Schuman (Jurij Bezmienow), Agentura wpływu. Tajniki działalności wywrotowej KGB, Wydawnictwo AA, Kraków 2021 – Leszek Sykulski / 165

Bernard Wiśniewski, Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2020 – Marcin Jurgilewicz / 169

* * *

Noty o autorach / 172

Zasady publikowania / 176