Tom 15: 2016

PG_tom_15

Cały tom do pobrania po kliknięciu w okładkę

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Roman Szul

Partnerstwo rosyjsko-niemieckie w geopolitycznej architekturze Europy początków XXI wieku. Zarys problematyki 

Andrzej Zapałowski

Bezpieczeństwo ludności cywilnej w rejonie odpowiedzialności strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza w Kalwarii Pacławskiej w latach 1946 -1948 

Reinhard Rode

Deutsche Außenpolitik im Konfliktstress: das Ende der Friedensillusion 

Katarzyna Szara, Magdalena Kisiel

Uwarunkowania bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego jako potrzeby społecznej 

Béthuel Matsili

La géopolitique ethnique et sécurité en Afrique  II. Conférence de Paris sur la tribalité du  27 au mars 2010  

Konrad Sebastian Morawski

Krwawy przewrót w Serbii w 1903 roku: ustalenia w świetle archiwalnych relacji prasowych 

Grzegorz Pawlikowski

Mniejszość rosyjska jako instrument polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej po 1991 roku. Wybrane aspekty 

Grzegorz Baziur

„Po katastrofie smoleńskiej”: polsko-rosyjska wojna informacyjna a geopolityka Federacji Rosyjskiej wobec Polski w latach 2010-2015 

Kaloyan Metodiev

British Diplomacy in Bulgaria: 1989 to the Present

Piotr L. Wilczyński

Analiza wyników wyborów samorządowych z 2014 i prezydenckich z 2015 roku w świetle postulatów zmiany systemu wyborczego w Polsce 

Konrad Sebastian Morawski

Przyczyny i okoliczności upadku Jugosławii w 1941 roku 

Ks. Henryk Błaszczyk

Działalność humanitarno-charytatywna i szpitalnictwo Zakonu Maltańskiego

Eryk Kowalczyk

Epistemologia Lwa Szestowa

Jacek Janusz Mrozek

Wolność słowa we francuskim systemie prawnym 

Andrzej Włusek

Próby podporządkowania przez Rzeczpospolitą państwa moskiewskiego na przełomie XVI i XVII wieku

II. RECENZJE

Lietuviu ir lenku santykiai išeivijoje 1945-1990 metais, sudarytoja Giedre Mileryte¬-Japertiene, Vytauto Didžiojo Universitetas, Versus Aureus, Kaunas-Vilnius 2014 (Paweł Gotowiecki

*  *  *

Zasady publikowania