Redakcja

 

Redaktor naczelny: Piotr L. Wilczyński

Sekretarz redakcji: Piotr Nawała

Zastępcy redaktora naczelnego: Stefan Bielański, Adam Myślicki.

Redaktorzy tematyczni: Maciej Kędzierski, Przemysław Łukasik (redaktorzy główni).
Robert Białoskórski (wojsko i służby), Zbigniew Długosz (geografia), Grzegorz Kała (historia), Ewelina Kochanek (infrastruktura i przemysł),  Jarosław Macała (społeczeństwo), Konrad Malasiewicz (bezpieczeństwo), Piotr Mickiewicz (geopolityka regionalna), Wojciech Modzelewski (politologia), Katarzyna Szara (gospodarka).

Redaktor statystyczny: Maciej Kędzierski

Redaktorzy językowi: Gregory Mikula (język angielski, native speaker), Bethuel Matsili (język francuski, native speaker), Renata Gasek (język polski).

Naukowa Rada Redakcyjna (redaktorzy tematyczni):
Mirosław Sułek (UW) – Przewodniczący Rady
Jerzy Będźmirowski (AMW)
Robert Białoskórski (UPH)
Agnieszka Bógdał-Brzezińska (UW)
Zbigniew Ciekanowski (WAT)
Marek Delong (PANS Przemyśl)
Zbigniew Długosz (UKEN)
Ireneusz Dziubek (UK)
Krystian Frącik (UK)
Dariusz Góra (UKSW)
Robert Istok (U. Presov-Słowacja)
Wojciech Janicki (UMCS)
Ignacy Kitowski (PANS Chełm)
Wojciech Kotowicz (UWM)
Daniel Kucharek (LAW)
Jarosław Macała (UZG)
Konrad Malasiewicz (UK)
Piotr Mickiewicz (UG)
Wojciech Modzelewski (UWM)
Włodzimierz Osadczy (PANS Chełm)
Jan Posobiec (UK)
Tomasz Rubaj (UK)
Waldemar Scheffs (UK)
Paweł Soroka (UJK)
Margot Stańczyk-Minkiewicz (UG)
Katarzyna Szara (URz)
Bogusław Ślusarczyk (URz)
Jan A. Wendt (UG)
Jarosław Wołejszo (UK)
Andrzej Zapałowski (URz)
Krzysztof Żęgota (UWM)

Kontakt z redakcją: redakcja@przeglad.org

Adres korespondencyjny:

“Przegląd Geopolityczny”

ul. Majora Łupaszki 7/26
30-198 Kraków

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów w nadesłanych artykułach, recenzjach i innych materiałach. 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REDAKCJI
UMOWA POMIĘDZY ZARZĄDEM PTG A REDAKCJĄ

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.