Redakcja

Redaktor naczelny: Witold J. Wilczyński

Sekretarz redakcji: Piotr Nawała

Zastępcy redaktora naczelnego: Stefan Bielański, Piotr L. Wilczyński.

Redaktorzy tematyczni: Natalia Adamczyk, Maciej Kędzierski, Adam Myślicki, Marcin Semczuk, Leszek Trojan (redaktorzy główni).
Robert Białoskórski (wojsko i służby), Krzysztof Grabowski (politologia), Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak (bezpieczeństwo), Katarzyna Kamińska-Korolczuk (geopolityka regionalna), Ewelina Kochanek (infrastruktura i przemysł), Zbigniew Lach (geografia), Wojciech Łysek (historia), Jarosław Macała (społeczeństwo), Katarzyna Szara (gospodarka)

Redaktor statystyczny: Maciej Kędzierski

Redaktorzy językowi: Gregory Mikula (język angielski, native speaker), Bethuel Matsili (język francuski, native speaker), Katarzyna Kamińska-Korolczuk (język polski).

Naukowa Rada Redakcyjna (redaktorzy tematyczni):
Jerzy Będźmirowski (AMW, Gdynia),
Robert Białoskórski (UPH, Siedlce),
Marcin Chełminiak (UWM, Olsztyn),
Selim Chazbijewicz (UWM, Olsztyn),
Marek Delong (PRz, Rzeszów),
Zbigniew Długosz (UP, Kraków),
Dariusz Góra (UKSW, Warszawa),
Ignacy Kitowski (PWSZ, Chełm),
Jarosław Macała (UZ, Zielona Góra),
Andrzej Makowski (AMW, Gdynia),
Piotr Mickiewicz (UG, Gdańsk),
Leszek Moczulski (PAN, Warszawa),
Paweł Soroka (UJK, Kielce),
Katarzyna Szara (URz, Rzeszów),
Mirosław Sułek (UW, Warszawa) – przewodniczący rady,
Roman Szul (UW, Warszawa),
Bogusław Ślusarczyk (URz, Rzeszów),
Jan Wendt (UG, Gdańsk),
Andrzej Zapałowski (URz, Rzeszów).

Kontakt z redakcją: redakcja@przeglad.org

Adres korespondencyjny:

“Przegląd Geopolityczny”

ul. Majora Łupaszki 7/26
30-198 Kraków

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów w nadesłanych artykułach, recenzjach i innych materiałach. 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REDAKCJI
UMOWA POMIĘDZY ZARZĄDEM PTG A REDAKCJĄ
LICZBA GŁOSÓW REDAKTORSKICH W ZEBRANIACH REDAKCJI (2021)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.