Oświadczenie o wersji pierwotnej

Od roku 2013 wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. 

"Przegląd Geopolityczny" nieprzerwanie od 2009 r. ukazuje się zarówno w wersji elektronicznej (w otwartym dostępie), jak i drukowanej (w sprzedaży), zachowując charakter czasopisma hybrydowego typu open access.

(W latach 2009-2012 wersją pierwotną czasopisma była wersja drukowana). 

Redakcja "Przeglądu Geopolitycznego"

 

1 Comment on “Oświadczenie o wersji pierwotnej

  1. fj1IJYfR2kf4rLUM 1dcaGmV LL8SE 18Nwn Dayhh4TDB GiPuwhybb3Ib8zFR ToIuP3oWAq login5 wj vi13NYzsF3kjuSB1 nGONQBTER 1 Antakly pisze:

    Smart Communications

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.