Tom 12: 2015

PG_tom_12

Cały tom do pobrania po kliknięciu w okładkę

KUP WERSJĘ PAPIEROWĄ

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Dariusz Drzewiecki

Bezpieczeństwo obszarów nadbrzeżnych w południowej części basenu morza bałtyckiego w oparciu o najnowszy raport IPCC (AR5) 

Grzegorz Baziur

Idee i czyny: Węgierska Republika Rad 1919 r. jako przykład totalitarnego reżimu rewolucyjnego 

Bogusław Kuźniar

Dowody zbrodni nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w latach 1939-1947 oraz ich ocena w świetle prawa krajowego i międzynarodowego 

Mateusz Hudzikowski

Tybet – między mitami a geopolityką 

Marcin Halicki

Inwestycje – charakterystyka pojęcia i podstawy rachunku inwestycyjnego 

Patrycja Zając

Geopolityczne znaczenie Czeczeni w polityce Federacji Rosyjskiej 

Piotr L. Wilczyński

Wydobycie bogactw mineralnych w krajch NATO i w obszarze postsowieckim 

Marcin Sowiński

Functioning Conditions, Activity and Citizens’ Appraisal of the Territorial Self-government in a City with County Rights Illustrated with the Example of Przemyśl 

Bethuel Matsili

La geopolitique ethinique et securite en Afrique 

Melania Ogrodniczuk

The International Trade Policy in the American Political System 

Jacek Janusz Mrozek

Przekonania religijne a prawo do prywatności 

II. ANALIZY I MATERIAŁY

Jan Majka, Duginiada, część 2. 

III. RECENZJE

Paweł Rojek, Przekleństwo Imperium. Źródła rosyjskiego zachowania, Wydawnictwo M, Kraków 2014 (rec. Leszek Sykulski) 

Andreas Blümke, Jak inwestować w produkty strukturyzowane, Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (rec. Marcin Halicki) 

IV. POLEMIKI

Valentin Mihailov

Wyobrażona Europa i wyobrażona Sarmacja – od geologii do ideologii 

*  *  *

Noty o Autorach 

Zasady publikowania