Kontakt

Adres redakcji:

ul. mjr Łupaszki 7 lok. 26
30-198 KRAKÓW

redakcja@przeglad.org