Tom 22: 2017

Cały tom do pobrania po kliknięciu w okładkę

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Justyna Chodkowska-Miszczuk, Mirosław Wylon

Fenomen Singapuru – perspektywa geopolityczna / 9

 

Olga Wasiuta

System ekonomiczny „Państwa Islamskiego” / 33

 

Grzegorz Nycz

Geopolityczny wymiar poszukiwań równowagi strategicznej i narzędzi odstraszania w polityce bezpieczeństwa USA w XXI wieku / 50

 

Piotr Nowak

Sworznie wielkiej szachownicy Zbigniewa Brzezińskiego – współczesne znaczenie geopolityczne / 73

 

Paweł Soja

Zaangażowanie USA w Republice Khmerskiej (1970-1975) / 86

 

Paweł Schmidt

Koncepcje tłumaczące występowanie i powtarzalność zamachów stanu / 107

 

Bartosz Mazurkiewicz

Zmiany w postrzeganiu przestrzeni a geopolityka we współczesnej Rosji / 117

 

Marcin Skalski

Źródła separatyzmu w ukraińskim Donbasie / 128

 

ANALIZY I MATERIAŁY

Witold J. Wilczyński, Rewolucja bolszewicka w perspektywie geopolitycznej. Część druga: Plan Parvusa / 140

 

RECENZJE

Weiss, M, Hassan, H., ISIS Inside the Army of Terror, Regan Arts, New York 2015 – K. Danielewicz / 170

Eberhardt, P., Słowiańska geopolityka. Twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne, Wyd. ARCANA, Kraków 2017 – W. J. Wilczyński / 178

Bartosiak, J., Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Wyd. Centrum Polska – Azja, Warszawa 2016 – A. Myślicki / 184

* * *

Recenzenci tomów w 2017 roku / 188

Noty o autorach / 189

Zasady publikowania / 191