Tom 26: 2018

Cały numer do pobrania po kliknięciu w okładkę.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Piotr Eberhardt

Uwarunkowania polityczne formowania się wschodniej granicy II Rzeczypospolitej / 9

Witold J. Wilczyński

Ukraińcy/Rusini w pracach Jana i Eugeniusza Romerów / 32

Krzysztof Żęgota

Koncepcja klinów geopolitycznych. Próba rozstrzygnięć terminologicznych / 52

Piotr L. Wilczyński

Produkcja broni artyleryjskiej w Europie / 65

Igor Protasowicki

Rola szkodliwego oprogramowania w geopolityce / 85

Mateusz Ambrożek

Zmiana pozycji geopolitycznej Chin z perspektywy teorii cykli hegemonicznych oraz teorii tranzycji potęgi / 95

Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta

Polityka wewnętrzna i administracja ?Państwa Islamskiego? /115

Jerzy Necio

Służba Bezpieczeństwa PRL a Ukraińcy ? przykłady z czasów ?małej stabilizacji? / 125

Marzena Czernicka

Trójmorze w bułgarskiej polityce bezpieczeństwa / 142

.

ANALIZY I MATERIAŁY

Witold J. Wilczyński, Odzyskanie niepodległości przez Polskę w perspektywie geopolitycznej. Część II: Bilans okresu zaborów i reakcja mocarstw ościennych / 155

Jean-Charles Antoine, Les réseaux criminels en Afrique: création et enjeux géopolitiques / 184

.

RECENZJE

Tadeusz A. Kisielewski, Przesmyk suwalski. Rosja kontra NATODom Wydawniczy Rebis, Poznań 2017 – K. Żęgota / 197

Łukasz M. Nadolski, Kampania zimowa w 2015 roku na Ukrainie, Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz 2017 –  W. Łysek / 200

***

Noty o autorach / 203

Zasady publikowania / 205