Tom 33: 2020

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

ARTYKUŁY

Janusz Odziemkowski, Przygotowanie logistyczne Bitwy nad Wisłą / 9

Robert Białoskórski, NATO and CSTO: the Game of Power and Interests / 33

Marek Delong, Ruski mir jako narzędzie rosyjskiej ekspansji geopolitycznej na terytorium Ukrainy / 50

Zbigniew Modrzejewski, Ewolucja rosyjskiej maskirowki / 65

Margot Stańczyk-Minkiewicz, Piotr L. Wilczyński, Neokolonializm i neoimperializm w państwach Afryki Subsaharyjskiej / 80

Jolanta Kotulak, Aktualna sytuacja geopolityczna w Demokratycznej Republice Konga jako efekt działań zbrojnych kolejnej wojny domowej / 102

Łukasz Stach, Rozbudowa sił podwodnych krajów basenu Morza Południowochińskiego / 115

Amadeusz Urbanik, Polska polityka etniczna lat 1989-2015 w świetle standardów prawa międzynarodowego i stopień realizacji przez Polskę postanowień głównych dokumentów Rady Europy z zakresu ochrony praw mniejszości / 140

Izabela Oleksiewicz, Kryzys kulturowy Unii Europejskiej czy wzrost bezpieczeństwa tożsamości kulturowej Europejczyków? / 155

ANALIZY I MATERIAŁY

Witold J. Wilczyński, Sowieckie źródła współczesnej wojny kulturowej / 173

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Geopolityczne partnerem merytorycznym kongresu gospodarczo-geopolitycznego FORUM G2 / 192

Quadrivium nowym partnerem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego / 194

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Dekady Wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019” – Wrocław, 27-28 listopada 2019 r. / 196

POLEMIKI I RECENZJE

Jakub Bornio, Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego. Wymiar polityczno-militarny. Difin, Warszawa – Malwina Hopej / 200

Janusz Gierszewski, Krzysztof Drabik, Andrzej Pieczywok, Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych. Difin, Warszawa Maciej Kędzierski / 204

* * *

Noty o autorach / 207

Zasady publikowania / 210